DOBRZE ZNANA HISTORIA

Historia opanowania lądu przez kręgowce jest stosunkowo dobrze poznana. Gdyby przypuszczenie o pokrewieństwach ryb chrzęstno- szkieletowych i kościstych porównać do prehistorii społeczeństw ludz­kich, to proces opanowania lądów przez kręgowce można by nazwać pierwszym procesem historycznym, znamy bowiem zarówno ryby ko­palne, z których zapewne wywodzą się najstarsze czworonogi, jak również wymarłych przedstawicieli czworonogów, zachowujących je­szcze wiele cech rybich. Wnioski o przebiegu procesów ewolucyjnych, które doprowadziły do opanowania lądów, są hipotezami, których 140 prawdopodobieństwo zbliża się na przykład do przypuszczeń, które snuje historyk rozważąjący powody wprowadzenia w Polsce chrześcijaństwa. Dziś żyjące czworonogi różnią się oczywiście znacznie od ryb i gra­nica między tymi grupami jest bardzo wyraźna. Jeśli jednak sięgniemy do materiałów kopalnych, nieraz trudnych do dokładnego zbadania, niektóre kryteria dzielące ryby od czworonogów tracą wartość. Przy­jęto więc uważać za czworonogi zwierzęta mające zamiast płetw koń­czyny pięciopalczaste, a kości miednicy zrośnięte z kręgiem krzyżowym.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)