GŁÓWNE ŚRODOWISKO ŻYCIA

Głównym środowiskiem życia w morzach są warstwy wody bliskie powierzchni. Źródłem energii w morzu są przede wszystkim promienie słoneczne. Rośliny wykorzystują je do asymilacji tym pełniej, im cień­sza warstwa wody je pokrywa. Do głębin dociera tylko część padają­cego światła. Zwierzęta odżywiające się planktonem roślinnym znajdują więc najlepsze warunki pokarmowe w górnych warstwach wody. Ryby pożerające plankton zwierzęcy bytują też przede wszystkim w niezbyt głębokim zanurzeniu. Jednak ogromna ilość wodnych istot żywych ginie niezjedzona i poczyna wówczas powoli opadać w kierunku dna. Toteż również i w wielkich głębinach istnieją warunki umożliwiające bytowanie ryb odpowiednio przystosowanych. Są to jednak przestrzenie stosunkowo bardzo głodne i puste, z czym wiążą się różne cechy cha­rakteryzujące ryby głębinowe. Gatunki te są zwykle niewielkie, gdyż zdobycie dużych ilości pokarmu jest w tym środowisku trudne. Często posiadają one na ciele narządy świetlne. W zupełnej ciemności wiel­kich głębin światło może przyciągać zdobycz lub zwabić partnera płciowego.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)