NIE WSZYSTKIE NIEBEZPIECZNE

Nie wszystkie gatunki są jednak niebezpieczne dla ludzi i innych dużych organizmów. Wynika to po pierwsze z tego, że niektóre gatunki ńie osiągają wielkich rozmiarów ciała, po drugie niektóre formy wykazują daleko idącą adaptację do łowienia ryb, polegającą na wyciągnięciu szczęk w długie i wąskie szczypce. Gatunki o takiej budowie, nawet jeśli mają potężne rozmiary ciała, nie atakują większych zwierząt. Dla niektórych wielkich krokodyli, spędzających życie na mokra­dłach, bagniskach i w małych zbiornikach wodnych, atakowanie fauny lądowej stanowi konieczność, gdyż upolowanie dostatecznej ilości ryb w tych środowiskach jest niemożliwe. Gady te atakują więc ptaki wodne lub zwierzęta przychodzące do wodopoju, wciągają je na głębinę i topią. Ich stożkowate zęby nie tną dobrze zdobyczy na kęsy, krokodyle po­sługują się więc osobliwym i dość przerażającym sposobem przygo­towywania pokarmu. Uchwyciwszy szczękami ofiarę, szarpią ją gwał­townie lub rozpoczynają wirować wokół swej osi, co czynią tak długo, . aż ukręcą kawał nadający się do połknięcia. Odbywa się to szczegól­nie sprawnie wtedy, gdy kilka krokodyli chwyci zdobycz jednocześnie z kilku stron i równocześnie rozpocznie darcie jej na kawały.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)