NIEKTÓRE SPECJALIZACJE RYB KOSTNOPROMIENISTYCH

Po wymienieniu najważniejszych zdobyczy o charakterze aromorfoz — doniosłych wielostronnych usprawnień, zwrócimy z kolei uwagę na adaptacje polegające na przystosowaniu się do specjalnych sposo­bów bytowania. Wobec ogromnego bogactwa form, jakie obejmują ryby kostnopromieniste, ilość faktów mogłaby zapełnić niejeden tom. Trzeba się więc ograniczyć do niewielu wybranych przykładów. Z trybem życia ryby związany jest przede wszystkim kształt jej ciała. Ryby zdolne do szybkiego i bardzo wytrwałego ruchu, jak np. śledzie, makrele lub tuńczyki, mają ciało wysmukłe, płetwę ogonową średniej wielkości, płetwy nieparzyste niewielkie, nieraz liczne. Tego rodzaju budowa jest wynikiem kompromisu między skrajnym przysto­sowaniem do wytrwałości pływania a znaczną zdolnością do wytwa­rzania wysokich przyspieszeń.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)