OCHRONA AKTYWNA I PASYWNA

Niektórzy zoologowie sądzili, że przykłady istnienia drapieżników odpornych na jady dowodzą małego znaczenia jadów. Nie można się z nimi zgodzić. Każdy gatunek zwierzęcia dysponuje jakimiś metodami ochrony, pasywnej czy aktywnej. Mogą one polegać na jadowitości, ubarwieniu ochronnym, płochliwości itd. Metody te nigdy nie są nie­zawodne, co wcale nie dowodzi, aby były bezwartościowe. Podobnie np. nikt nie twierdzi, aby stalowy hełm był niezawodną ochroną głowy w nowoczesnej wojnie, a przecież stosują go wszystkie armie świata, gdyż w niektórych okolicznościach może uratować życie lub zmniej­szyć konsekwencje okaleczenia. Sposób ochrony służący do zmniej­szenia śmiertelności osobników choćby o jeden procent zostanie utrwa­lony przez dobór naturalny, jeśli tylko jego obecność nie przynosi innych szkód, np. w postaci obniżenia płodności. 

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)