OPIEKA NAD POTOMSTWEM

Niejednokrotnie opisywano opiekę krokodyli nad potomstwem. Samice składają jaja do dołków wykopanych w ziemi. W okolicach su­chych dołki te są głębokie i zostają zasypane po zniesieniu do nich jaj, w okolicach podmokłych zagłębienie gruntu jest płytkie, a nad nim samica buduje kopiec z ziemi i ze szczątków roślin. Wedle niektó­rych badaczy różnice te wiążą się z przynależnością gatunkową zwie­rzęcia. Najdokładniej zbadano biologię rozrodu krokodyla nilowego (Po- oley i Gans 1976). Samica i samiec tego gatunku dyżurują około 3 mie­siące przy kopcu, zawierającym jaja. Zanim młode się wylęgną, zaczy­nają głośno piszczeć. Wówczas jedno z rodziców, częściej matka, roz­rzuca kopiec, w którym jaja były nakryte około 40 centymetrową war­stwą ziemi. Bez pomocy rodziców wykopanie się stamtąd było by dla młodych zwierząt niemożliwe. Jedno z rodziców bierze potem całą gromadkę dzieci do pyska i zanosi do wody. Cała rodzina trzyma się razem jeszcze przez 6 do 8 tygodni; w tym okresie rodzice bronią po­tomstwa przed napastnikami.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)