OSTATECZNE OPUSZCZENIE WODY

  1. Nawet współczesne płazy są zdolne do pobierania wody z moczu, mimo że zawiera on mocznik. Odzyskanie wody zyskało znacznie na sprawności, gdy zarodek rozpoczął wydalać kwas moczowy. Do spraw­nego pobierania wody konieczna jest duża powierzchnia, dlatego koń­cowy odcinek jelita, wypełniony moczem, rozrósł się w obszerny worek, wciskający się między listki tarczki zarodkowej i rozdymający tzw. pozazarodkową jamę ciała. Worek ten otoczył zarodek dokoła, także po stronie grzbietowej. Jeśli prawdą jest przypuszczenie, że rozwój jaj na lądzie wyprze­dził ostateczne opuszczenie wody przez gady, to i zdolność do wytwa­rzania kwasu moczowego i do oszczędzania wody przez zagęszczanie moczu mogła się również pojawić najpierw jako adaptacja zarodkowa, a dopiero później została wykorzystana także przez zwierzęta dorosłe, gdy wyszły one na ląd i oszczędna gospodarka wodą poczęła przyno­sić wyraźną korzyść.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)