PŁAZ W SPOCZYNKU

Płaz pozostający w zupełnym spoczynku zużywa minimalne ilości tlenu. Ilość ta wzrasta wielokrotnie przy wykonywaniu pracy mięśnio­wej, która z reguły jest krótkotrwała. Szczyt zużycia tlenu pojawia się dopiero w 5 do 15 minut po kolejnym zapadnięciu w bezruch, nastę­pnie spadek zużycia biegnie bardzo powoli. Większość płazów uzyskuje bowiem energię z przemiany beztlenowej, która gromadzi w ich pły­nach ustrojowych, szczególnie w chłonce, duże ilości kwasu mlekowego. Obliczono, że drobny płaz bezpłucny, Batrachoseps, w ciągu trwają­cej dwie minuty ucieczki uzyskuje 25 razy więcej energii z produkcji mleczanów niż z oddychania tlenowego .Żaby i ropuchy przeżywają zupełnie zablokowanie hemoglobiny przez tlenek węgla (Andrzejewski 1970). Serca żab przetrzymywanych w atmosferze azotu biły u niektórych osobników jeszcze po 120 go­dzinach. Stężenie kwasu mlekowego u takich zwierząt wynosiło we krwi 33 razy tyle co w spoczynku, w chłonce zaś osiągało wartość 56-krotną !

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)