PŁETWA OGONOWA

Płetwa ogonowa, początkowo heterocerkiczną, powoli traciła ze­wnętrzną asymetrię, skoro zrównoważenie ciężaru ciała przez narząd powietrzny utrzymywało rybę w zawieszeniu bez wysiłku mięśni. Pro­ces uzyskiwania symetrii przez płetwę ogonową przebiegał jednak bar­dzo powoli przez dziesiątki milionów lat. Precyzyjne zrównoważenie ciężaru właściwego ryby z ciężarem otaczającej wody jest zależne od głębokości zanurzenia i zapewne przez długie okresy geologiczne było dla ryb nieosiągalne. Mimo posiadania pęcherza pławnego ryby za­pewne pozostawały nieco cięższe od wody. Symetryczna płetwa ogonowa wykształciła się dopiero u tych szczepów, które rozporządzały nieza­wodnym mechanizmem regulowania ciśnienia gazów w pęcherzu. Me­chanizm ten będzie opisany niżej.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)