REZULTAT ŚWIEŻYCH PROCESÓW EWOLUCYJNYCH

Jest to jednak wyraźnie rezultat świeżych procesów ewolucyjnych, związanych zapewne z powstaniem lądowego połączenia między Ame­rykami. Świadczy o tym fakt, że wprawdzie w amerykańskich tropi­kach żyje około 1/3 gatunków spośród płazów ogoniastych, wszystkie 157 one należą do jednej rodziny i do czterech rodzajów, z których Boli- toglossa liczy aż 62 gatunki. W najpierwotniejszych rodzinach płazów ogoniastych Hynobiidae i Cryptobranchidae zapłodnienie jest zewnętrzne, jak u większości ryb. U przedstawicieli rodzin pozostałych występuje zapłodnienie wewnę­trzne bardzo szczególnego typu. Samce składają na podłożu nasienie w postaci spermatoforów — grudek galaretowatego śluzu, które sa­mice pobierają wargami kloaki. Plemniki mogą żyć w ciele samicy bardzo długo, na pewno ponad rok. Zapłodnienie tego typu wymaga ścisłej synchronizacji zachowania osobników obu płci. Poprzedza je też bardzo długi rytuał toków. Przebieg ich jest u każdego gatunku nieco inny, różnice przyczyniają się do utrzymania bariery między- gatunkowej. Typowe zachowanie samca poprzedzające złożenie sper- matoforu to zwracanie uwagi samicy przez opływanie jej, demonstro­wanie charakterystycznego stroju godowego, wytwarzanie substancji zapachowych, u niektórych gatunków rozmaite typy kontaktu fizycz­nego itd.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)