WAŻNE CECHY WSPÓŁCZESNYCH PŁAZÓW

Ważnymi cechami współczesnych płazów są: składanie jaj, okry­tych galaretowatymi osłonkami, do wody, oraz rozwój w którym wys­tępuje larwa i przeobrażenie. Od typowego przebiegu ontogenezy istnie­ją rozmaite odstępstwa, o których wspomnimy niżej, wydaje się jednak rzeczą pewną, że rozwój typowy jest pierwotniejszy niż pozostałe, Stadium larwy występuje również u niektórych ryb współczesnych, np. u dwudysznych, a jego obecność w rozwoju jest zapewne odzie­dziczona po odległych przodkach. Jednak larwy płazów, szczególnie bezogonowych, przewyższają larwy ryb bogactwem szczególnych przy­stosowań, a ich przeobrażenie jest procesem szybszym i lepiej zsynchro­nizowanym od przeobrażenia larw rybich. Wszystkie płazy mają wspólne cechy w budowie szkieletu. Najważniejsze z nich to połączenie tylko jednego kręgu z miednicą oraz krótkie i nie sięgające mostka żebra. Przyjmuje się, że korelacja między sposobem rozwoju i budową szkie­letu istniała także u zwierząt wymarłych i na tej podstawie uważa się za płazy rozmaite czworonogi, znane tylko ze skamieniałości, jak np. lchthyostega nie, wystarczające do utrzymania krążenia w organizmie zanurzonym w wodzie, gdzie krew praktycznie nic nie waży, skoro traci tyle na cię­żarze, ile waży woda przez nią wyparta.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)