WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

Pływanie w stadzie zwiększa bezpieczeństwo ryby również dlatego, że przy założeniu, iż liczba danego gatunku ryb zamieszkujących okre­śloną przestrzeń wody— jest stała, polujący drapieżnik łatwiej natra­fiłby na zdobycz, gdyby ta była rozmieszczona w regularnych odstę­pach, natomiast prawdopodobieństwo natrafienia na stado jest mniej­sze. Jeśli zaś po odszukaniu stada ofiar i zaspokojeniu głodu drapież­nik przestanie polować, stado odpłynie, a jego ponowne odnalezienie będzie tak samo uciążliwe jak poprzednio. Pływanie stadne oszczędza również energię zużytą na wędrówkę. Stado ryb ma postać jakby wielowarstwowej szachownicy.  Każda pływająca ryba wytwarzą za sobą strugę wody spychanej ku tyłowi przez płetwę ogonową. Między strugami wytworzonymi przez sąsiadujące ryby tworzą się prądy wyrównawcze, w których woda płynie w tym samym kierunku co ryby. Ustawienie się w takim prądzie powoduje oszczędność energii. Takie same prądy powstają również między rybami płynącymi wyżej i niżej od siebie. Stado ma przez to postać trójwymiarową.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)