ZDOLNE DO AKTYWNEGO LOTU

Stosunkowo niedawno zbadano nieco bliżej ryby zdolne do aktyw­nego lotu za pomocą trzepotania płetwami piersiowymi. Są to niewiel­kie gatunki słodkowodne żyjące w Ameryce Południowej, zaliczane do rodziny Characinidae. Mięśnie poruszające płetwami piersiowymi tych ryb są ogromne, przewyższają masą mięśnie tułowiowe.Wspomniano już o wrażliwości na potencjały elektryczne i o narzą­dach elektrycznych ryb spodoustych. Również wiele ryb kostnoszkiele­towych ma bardzo czułe elektroreceptory. Przy pomocy subtelnych doświadczeń stwierdzono na przykład, że sumik amerykański Ictalu- rus nebulosus rozróżnia wodę akwariową od wodociągowej dzięki różnicom w przewodzeniu prądu elektrycznego. Żyjący w wodach słodkich Ameryki Południowej Ełectrophorus elecłricus może wytwa­rzać impulsy osiągąjące napięcie 500 V.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)