ZWROTNOŚĆ

Leszcz i karaś to przykłady ryb, które nie pływają ani szybko, ani wytrwale. Reprezentują one kierunek, w którym ewolucja wykształ­ciła przede wszystkim jedną cechę — zwrotność. Ryby płaskie a wyso­kie z wielką łatwością wykonują obroty wokół poprzecznej osi ciała, dzięki którym głowa ustawia się w kierunku dna. Jest to ważna właś­ciwość dla zwierzęcia poszukującego pokarmu na dnie. Ten sam kształt pozwala też na swobodne poruszanie się wśród podwodnych łodyg roślin, np. trzcin, może też czasem uratować rybę przed atakiem podobnego do torpedy drapieżnika. Na rybę zmieniającą w pędzie kieru­nek działa oczywiście siła odśrodkowa, dlatego ryba płaska, opiera­jąca się dużą powierzchnią o wodę, zdolna jest do wykonania zwrotu o znacznie mniejszym promieniu niż ryba wydłużona, może się więc tej ostatniej wymknąć, mimo rozwijania mniejszej szybkości. Wresz­cie dobór naturalny może popierać spłaszczenie jeszcze z jednego po­wodu. Rybę płaską a wysoką trudniej jest połknąć rybie drapieżnej niż rybę wysmukłą. Dla każdego drapieżnika istnieją krytyczne roz­miary zdobyczy, których nie może przekroczyć pod grozą śmiertel­nego zadławienia. Ryby spłaszczone osiągają te rozmiary stosunkowo szybciej.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)